Rahvastiku tervise aastaraamat 2023

Meie eile avaldatud kogumik “Rahvastiku tervise aastaraamat 2023″ annab ülevaate viimase 20 aasta õnnestumistest tervises ning tõstab oluliste väljakutsetena esile rahvastiku vananemisest ning eluviisist tingitud suureneva surve tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemile, tervise ebavõrdse jagunemise ning tervena elada jäänud aastate kasvu pidurdumise.
Rahvastiku tervise aastaraamatusse koondatud andmed aitavad näha arenguid, aga ka valukohti rahvastiku tervises ning TAI toob välja eeldused ja soovitused, mida olukorra parandamiseks teha tuleks.
„See üle sajale leheküljele kokku koondatud andmestik ja analüüs peaks mõtteainet pakkuma kõigile, kes oma tegevusega elanikkonna tervist ja tervist hoidvat keskkonda mõjutavad – seda nii positiivselt kui ka negatiivselt, oma tegevuste või tegemata jätmisega,” kommenteeris TAI direktor Annika Veimer.
Aastaraamatuga saab täismahus tutvuda TAI kodulehel: https://tai.ee/et/valjaanded/rahvastiku-tervise-aastaraamat-2023
#tervisearenguinstituut #tervisepööre