Vaimse tervise uuringud

Umbes kolm tuhat surma aastas oleks ennetatavad, näitavad Tervise Arengu Instituudi erinevad uuringud. Saame teada, et pooled tööealistest eestlastest on ülekaalulised. Vaimse tervise mured on tõusuteel, eriti noorte seas. Alkoholi tarvitamisest tingitud surmade arv on pika languse järel pööranud kasvule.
Need on karmid faktid, mille ees ei saa pead liiva alla peita. Muidugi on need otsustajatele ebameeldivad teemad, sest lihtsaid lahendusi pole. Teisalt teame, et tegelemata jättes probleemid vaid võimenduvad. Selle mõjud ei ole ilmsed vaid tervisestatistikas, vaid neid saab väga selgelt kokku lugeda ka riigieelarvest kuluvates ja sinna laekuvates eurodes.
Enesehool on üks keskne märksõna. Indiviidi oskus probleeme varakult märgata ja ennetada. Elustiilivalikud. Üldine suutlikkus ja tahtmine oma tervise eest hoolt kanda. Siin, tundub mulle, on ruumi paranemiseks. Väga palju ruumi, kui me räägime tubakast, alkoholist, südame-veresoonkonnahaigustest või vaimsest tervisest.
Muidugi saadab neid teemasid igipõline vaidlus, mil määral peaks igaühe tervist mõjutavad otsused jätma tema enda hooleks ja mil määral võib riik isiku valikutesse sekkuda. Minu jaoks annab vastuse asjaolu, et meil on solidaarne ravikindlustuse süsteem. See tähendab, et tervem Eesti peaks olema meie kõigi ühine huvi.
Soovin Tervise Arengu Instituudi inimestele palju õnne 20. sünnipäevaks ning edu ja jõudu, et teie teadus- ja ennetustegevused jätkuvalt inimeste terviseteadlikumaid valikuid ja tõhusat tervisepoliitikat toetaks. Fotod: Kalev Lilleorg