Sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus Superministeeriumis Eesti HIV-positiivsete võrgustiku (EHPV) aktivistidega.

Sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus täna Superministeeriumis Eesti HIV-positiivsete võrgustiku (EHPV) aktivistidega, kohtumisel osales Eesti Tervise Arengu Instituudi (TAI) esindaja Alena Kurbatova.

Kohtumisel arutati kogukondadega seotud küsimusi ja võimalusi, mida saaks geopoliitiliste murrangute (Covid 19 pandeemia, sõjaline tegevus, majanduskriis) tingimustes suunata jätkusuutlikule avalikule rahastamisele. Ligi 15 aastat tagasi läksime HIV-teenuste välisdoonoritelt üle riiklikule rahastamisele. Eesti on jõudnud poliitilisele kokkuleppele, et see teema on prioriteetne ja järjepidevalt rahastatakse riigi poolt. Ettevalmistatud HIV-i tegevusprogrammi võeti ambitsioonikad eesmärgid, et lähiaastatel uute HIV-nakkuste arvu märgatavalt vähendada. Tõeline väljakutse seisneb selles, kuidas olla HIV-i ennetamisel ja ravimisel võimalikult tõhus, kaotamata fookust. Uute HIV-nakkuste arv on viimastel aastatel pidevalt vähenenud kuid on Euroopa kontekstis endiselt väga kõrge. See valdkond on äärmiselt keeruline ja põimuvad erinevad probleemid – pooltel on probleeme igapäevaeluga, eriti pandeemia ja sõja ajal. Need on asjaolud, millega peame arvestama.

HIV-positiivsete võrgustiku esindajad tõdesid, et #võrdsuse ja #vabaduse aluspõhimõtetel on vaja üles ehitada partnerlus, kus peamisteks tegevusvektoriteks on kogukonna esindajate õiguste kaitse, nende huvide ja vajaduste eest seismine, teenuste arendamine kogukonna jõupingutustega, rõhuasetusega ennetamisel, ravil ja toetusel. Rõhutati, et tegevuse edukuse üheks näitajaks on kogukondlike organisatsioonide järjepidev arenemine riigi igakülgsel toel. Eesti HIV-positiivsete võrgustik rõhutab vajadust „pehme“, „targa” jõu, tasakaalustatud ja samm-sammult lähenemise järele kogukondade tegevuse aluseks olevate seatud eesmärkide elluviimisel, mis muudab selle tõmbekeskuseks võrdõiguslikkust otsivatele inimestele ja nende vastastikku kasulikku dialoogi. Eesti- HIV-positiivsete võrgustik tegeleb online/offline reziimis  COVID-19 pandeemiaga seotud konkreetsete väljakutsetega, mille peale on puutunud kokku inimesed HIV-nakkusega või on nakatanud HIV-nakkusesse. Need jõupingutused täiendavad juba tehtavat tööd kogukonnas ja tervishoiuasutustes, sealhulgas Ukraina sõjapõgenikega. Eesti HIV-positiivsete võrgustikult palus riik välja selgitada, kuidas on mõjutatud nende senised teenused, eeldatavad muudatused ja raha kasutamise viisid HIV-nakkusega või HIV-nakkuse ohuga inimestele järgnevatel aastatel teenuste säilitamiseks või arendamiseks.

Eesti HIV-positiivsete võrgustik on Eesti jaoks töötanud juba 17 aastat. Meil on kolm keskust – Narva, Jõhvi, Tallinn ja kontaktisikud terve riigi.