Avaldus

Avaldame kõikide ühingute nimel, kes tegelevad HIV-positiivsetega, täielikku toetust meetmetele, mis on kasutusel COVID-19 viiruse tõkestamiseks. Olenemata sellest, et käesolevaks ajaks ei ole tuvastatud, kuidas COVID-19 viirus mõjub HIV-positiivsetele, on siiski tegemist olukorraga, mis tekitab ühiskonna nendes liikmetes ärevust.

Alates viiruse epideemia algusest Eestis jätkas EHPV oma tegevust erirežiimil. Mitte ükski inimene, kes on meie abi vajanud, ei ole jäetud teenindamata, kuid riigipoolse abita ei ole meil kõikide oma klientide vajadusi võimalik katta.

EHPV on ühinenud UNAIDS soovitustega ning palub Vabariigi Valitsusel pöörata tähelepanu järgmistele asjaoludele:

 1. HIV-ga seotud teenused peavad olema HIV-positiivsetele ning riskirühma kuuluvatele inimestele kättesaadavad praegu ning ka tulevikus, mis tähendab kaitsevahendite, opioidisõltuvuse asendusravi, steriilsete süstalde ja nõelte kättesaadavuse tagamist ning HIV-testidest tekkiva ohu vähendamist;

 2. HIV ravimite väljastamine pikemaks perioodiks, vähemalt 3 kuuks ja rohkem;

 3. tagada vähekindlustatud isikute juurdepääsu teenustele, eemaldades selleks finantsbarjäärid (nt 5 eurot visiiditasu).

Olenemata sellest, et meie võrgustikus olevatele inimestele kehtivad rahvastikule antud üldised soovitused, on võrgustiku inimeste tervise hoidmiseks vajalik võtta kasutusele täiendavaid meetmeid, kuna nad on jätkuvalt haavatavam ühiskonna osa.

Olenemata ülemaailmsest keerulisest olukorrast ei väsi EHPV kaasa aitamast üldisele arengule ning toetab riigi meetmeid võitluses COVID-19 viirusega. Oma olukorra kergendamiseks ning teatud küsimuste lahendamiseks on oluline astuda dialoogi kohalike ühingutega, kuna nemad on igapäevaselt hõivatud tööga ühiskonnaliikmetega, kes kuuluvad riskigruppi.

Pandeemia paljastab lähitulevikus riigi poliitika haavatavamad kohad. Riik ei pööra alati vajalikul määral tähelepanu valitsusväliste organisatsioonide tegevusele – paljud ühingus ei ole veel tundnud pandeemia kõiki raskusi, kuid lähiajal ei suuda ilmselt enamik neist oma ülesandeid täielikult täita. Valitsusel on praegu meeles peamiselt majanduse toetamine, mistõttu laseb silmist valitsusväliste organisatsioonid, kes praegusel ajal võivad mängida olulist rolli.

EHPV ei kogu annetusi nagu enamik teisi sarnaseid ühinguid, mistõttu meie jaoks ei erine praegune olukord paljuski sellest, mis oli eelnevalt. Loodame, et olukord muutub ning mingeid meetmeid võetakse kasutusele ka valitsusväliste organisatsioonide toetuseks.

Võib juhtuda, et pandeemia muudab üldist suhtumist ühiskonna probleemidesse, mis on seotud viirustega. On äärmiselt oluline toetada neid, kes püüavad nendele probleemidele vastu seista olenemata olukorrast, isiku vanusest, soost ning teistest tunnustest. HIV-positiivsete on ammugi teada asjaolu, et viirused ei luba endasse kergelt suhtuda ning me loodame, et samale arusaamisele jõuavad kõik nii ühiskonnas.

COVID-19 ei ole üksnes tervishoiuprobleem, vaid on ka sotsiaal-majanduslik, sarnaselt HIV-le. EHPV kutsub kõiki inimesi üles aitama eranditult kaasa riigi ponnistustele ning andma oma panuse võitluses COVID-19 viirusega jälgides kõiki ettevaatusabinõusid ning vältides paanikat.

TEGUTSE KOHE!

COVID-19 kahtlusega või positiivse testitulemusega isik kahjude vähendamise asutuses

 • Koheselt sulgeda asutus, avada aknad ja ventileerida ruume ligi 1 tund. Seejärel pesta ja puhastada kõik pinnad  (lauad, lingid jne)  ühekordselt kasutatavate vahenditega ja desinfitseerimisvahenditega.

 • Ruume/pindu puhastav isik peaks kasutama maski, kummikindaid ja kitlit.

 • Kõik puhastuseks kasutatud vahendid peab peale protseduuri panema eraldi plastikkotti.

 • Peale seda peab isik korralikult pesema käsi.

 • Teavitage võimalusel kõiki ruumides viibinud kliente ja töötajaid (so kontaktseid) ning soovitage pidada enesekarantiini.

 

Kahjude vähendamise asutuses

 • Paiguta teavitussildid nii välisuksele kui ruumides, et teenuste osutamisel ei oleks ruumis korraga rohkem kui 1 klient ning teenuse osutamisel hoia kliendiga minimaalselt 1 meetrist distantsi (soovitavalt 2 meetrit).

 • Paiguta teavitussildid, et haigusnähtudega klient ei tohi siseneda kahjude vähendamise teenuseosutaja ruumidesse. Hädavajadusel (kliendil pole puhtaid süstimistarvikuid) palume kliendil helistada kahjude vähendamise töötajale ette ning puhaste süstimistarvikute üleandmine korraldatakse kontaktivabalt õues. 

Terviseameti soovitused, kuidas hoida ennast ja teisi viirushaiguste hooajal

 

 

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. Ükski inimene ei tohi eriolukorra tõttu jääda teenuseta, kuid tagama peab nii klientide kui töötajate turvalisuse. Meie kliendid kuuluvad riskirühma, millega seoses soovitame lisaks Terviseameti poolt soovitatud meetmetele eriolukorra kehtivuse ajal vaadata üle praegune töökorraldus, vajadusel muutes keskuste lahtiolekuaegasid. Palume teil arutada oma asutuses läbi, kas ja millised töökorralduslikud muudatused on vajalikud, et vähendada töötajate ja klientide nakatumisriski.

Spetsialistide vastuvõtte ei ole vaja tühistada. Kui on võimalik, tuleb pidada kliendiga ühendust näiteks telefoni või Skype vahendusel ning regulaarselt kontrollida, kuidas tal läheb ja vajadusel ka nõustada.

Keskuse ruume, eriti üldkasutatavaid pindasid, tuleb sagedamini desinfitseerida.

Mõned igapäevased soovitused haiguse leviku ennetamiseks:

 • sageli kasutatavad ruumid, esemed ning puudutatud alad nagu näiteks ukselingid, käsipuud, liftinupud, lülitid, toolide käetoed, WC ja vannitoa pinnad jms) tuleb puhastada tavapäraste majapidamises kasutatavate puhastus- ja desinfitseeriva (biotsiidse) toimega vahenditega;
 • ruumides peab olema piisav ventilatsioon;
 • pidev ja piisav kätepesu ja -puhastus;
 • üldkasutuses olevad esemed tuleb peale igat kasutuskorda puhastada ja/või nende kasutamist vajadusel vähendada.

Täpsemad soovitused Terviseameti kogulehel (eesti ja vene keeles):

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19.pdf

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19_rus.pdf

 

Palume võimalusel jagada  kõikidele klientidele Terviseameti soovitusi seoses koroonaviiruse haigusega COVID-19 https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised (eesti ja vene keeles) nii füüsilise kui emotsionaalse tervise hoidmiseks.

 

Terviseameti soovitused, kuidas hoida ennast ja teisi viirushaiguste hooajal (eesti ja vene keeles):

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/pictures/viiruste_hooajal.jpg

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/koroona_plakat_avalikku_ruumi_rus.pdf

 

Teavitage kliente ja töötajaid, et koroonaviirusesse nakatumise kahtluse korral, peab ühendust võtma oma perearstiga ning vältima kokkupuudet teiste inimestega!

Nõu saab ka perearsti nõuandeliinilt 1220 või vajadusel kutsuda kiirabi helistades hädaabinumbril 112.

Eesti sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus Eesti Hiv Positiivsete Inimeste Võrgustiku (#EHPV) aktivistidega

10.02.2020 kohtus Eesti sotsiaalminister Tanel Kiik Superministeeriumi majas  Eesti Hiv Positiivsete Inimeste Võrgustiku (#EHPV) aktivistidega. Kohtumisel  osales Eesti Tervise Arengu Instituudi (#TAI) esindajana Aljona Kurbatova

Osalejad arutasid ühinguga seotud küsimusi ja teenuseid, mida võiks suunata jätkusuutlikule riiklikule rahastamisele. Paljudes riikides on HIV-i vastu võitlemiseks vajalikud teenused rajatud välismaiste toetuste toel. Selles valdkonnas võib Eesti olla eeskujuks teistele Ida-Euroopa riikidele. Eestis toimus vahetus HIV-teenuste välismaiste rahastajatelt valitsusepoolse rahastamise vastu 12 aasta tag. Jõudsime poliitilisele kokkuleppele, et see küsimus on prioriteet, ja oleme järjekindlalt suurendanud valitsuse poolset rahastamist. Valminud HIV tegevusprogramm sisaldas ambitsioonikaid eesmärke, et vähendada järgmistel aastatel märkimisväärselt uute HIV-nakkuste juhtude arvu. Tegelikkuses on peamine väljakutse see, kuidas olla võimalikult tõhus HIVi ennetamisel ja ravis, kaotamata fookust. Viimastel aastatel on küll uute HIV-nakkuste arv pidevalt langenud kuid  püsib siiski Euroopa kontekstis väga kõrge. Kogu valdkond on äärmiselt keeruline ja erinevad probleemid on omavahel seotud – pooled (Hiv positiivsed inimesed) kogevad probleeme igapäevaelus. Nende probleemide lahendamiega  peame tegelema. Praegu rahastati Ida-Euroopa riikides HIV-vastast võitlust peamiselt rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu (nt Ülemaailmne AIDSi, Tuberkuloosi ja Malaaria Vastu Võitlemise Fond). Selline rahastamine pole pikas perspektiivis jätkusuutlik.

Loe edasi

2009-2019

 

Esimest korda Eestis 30. novembril ja 1. detsembril 2009. aastal oli korraldatud massiüritus HIV-kiirtesti tegemiseks.

Sõltumata sellest, et oli külm ilm ja sadas vihm, pikk järjekord läbi külmunud inimestest telgi juures ei vähendanud. “Kuigi külm ilm ja raske vihma, ning pikas reas külmavärinad inimesed väljaspool telki ei ole vähendenud… Mida antakse? – esimene küsimus ja „postnõukogudeaegne assotsiatsioon” pikka järjekorda nähes õues. Mis sundis inimesi halva ilmaga tundide kaupa seisma ja ootama oma järjekorda?
On 1. detsember 2009 a Ülemaailmne AIDSi vastuvõitlemispäev. Tammsaare parki, tulid inimesed, et teha HIV-testi. Tulid nii noored kui ka vanemad inimesed; nii eestlased kui venelased, välismaalased. Tulid põhjuse ja vajaduse tõttu, samuti ilma erilise põhjuseta, et lihtsalt kontrollida oma tervist. Kõige noorem tüdruk on ainult 15 aastat vana ja ta tuli kontrollima oma tervist koos emaga; soliidsele ja aktiivsele igas mõttes mehele-vanavanaisale 82 aastat.

Paljud ütlesid, et tulid mitte ainult oma tervise kontrollimiseks, aga ka solidaarsuse ja toetuse väljendamiseks inimestele, kellel on juba HIV, seega soovides näidata, et nad ei ole ükskõiksed HIV/AIDSi-probleemide suhtes Eestis”. Ei tuuline ilm ega vihm ei olnud takistuseks, et sajad inimesed tulid sellistel päevadel pealinna keskparki ja seisid ära pika järjekorra, et teha testi. Testitud sai 330 inimest. Tulemus osutus „positiivseks“ 6 inimesel.
Rahvusvahelise Fondi AIDS Healthcare Foundation toetuse abil HIV-kiirtesti korraldasid järgmised partnerid: Eesti HIV-positiivsete Võrgustik (EHPV), Tervise Arengu Instituut (TAI), Koalitsioon „Ettevõtted HIV vastu”. Sündmusest teadustati riigi suurimates massiteabevahendites: riiklikul televisioonil ja raadiol, suuremates ajalehtedes ja ajakirjades.

Nõudmine kiirtesti järele ületas kõik ootused. Et saada kiiret tulemust, paljud olid seisnud vihma käes terve tunni. Inimesed tahavad teada oma HIV-staatust. Fotodel on inimesed järjekorras.
Lähimate aastate jooksul Eesti kasutada kiirteste riskigrupides ja anonüümse testimise korral.
Oleme tänulikud  partneritele ja sõpradele toetuse ja mõistmise eest!

@ EHPV – Eesti HIV-positiivsete võrgustik

Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev

Sel aastal tähistab Eesti HIV-positiivsete võrgustik Ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva juba 14. korda. Sellel päeval mäletame kõiki nakatumise tagajärjel surnud inimesi ja kogume kokku kõiki, kes vajavad meie tuge. Kahjuks ei saa me täna veel öelda, et epideemia on lõpetatud.

UNAIDSi tegevdirektor ja ÜRO peasekretäri asetäitja Winnie Byanyima räägib oma sõnumis Ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva raames kogukondade rollist selles igapäevases võitluses:

Usun kogukondadesse.

Nad teavad inimetse vajadusi.

Kogukonnad on peamine lootus AIDSi likvideerimise valdkonnas, sest just kogukonnad on HIV-i vastu algusest peale!

Loe edasi

01.12.2019

Support. Don’t punish – Ei karistustele, jah lahendustele!

26. juuni on rahvusvaheline narkomaania ja narkokaubanduse vastu võitlemise päev.
Sel päeval osalevad sajad organisatsioonid ja tuhanded inimesed üle kogu maailma kampaanias „Support. Don’t Punish. — Ei karistustele, jah lahendustele!“

Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST (www.lunest.ee) korraldab rahvusvahelise uimastipoliitika konsortsiumi IDPC algatatud rahvusvahelise kampaania „Ei karistustele, jah lahendustele!“ toetuseks, nagu ka uimasteid tarvitavate naiste toetuseks avaliku koosoleku.
Hoolimata asjaolust, et Eesti on ennetus- ja raviprogramme juurutades võtnud nüüdisaegse kursi uimastisõltuvuse probleemiga tegelemisele, kestab ometi edasi probleemsete uimastitarvitajate diskrimineerimine ja kriminaliseerimine. Sellepärast leiame, et „Uimastitarvitajad kuuluvad arstide, mitte politsei pädevusse!“, mis on meie korraldatud kampaaniasündmuse peamine sõnum.

Loe edasi

Kogukonnakeskuses lahtiste uste päev

24. mail toimub Jõhvis aadressil Rakvere 5a Eesti HIV-positiivsete võrgustiku EHPV (www.ehpv.ee) ja MTÜ LUNEST (www.lunest.ee) asutatud kogukonnakeskuses lahtiste uste päev.

Eestis esimeses omataolises keskuses, mida haldavad HIV-ist mõjutatud kogukondade esindajad ise, hakatakse pakkuma teenuseid mitmele HIV-ist ohustatud rahvastikurühmale. Keskuse loomine sai võimalikuks tänu reale projektidele, mida toetab Tervise Arengu Instituut TAI. Avamispäeval tutvustavad kogukondlased keskuse kontseptsiooni ja seal pakutavaid teenuseid.

Keskuse loomine aitab kahtlemata tuua lähemale reaalseid muutuseid konkreetsete inimeste elus. „Nüüdisajal on nii palju väljakutseid — stabiilse rahastuse puudumine, kogukondade ründamine ja üldine õhkkond, mida täidavad eelarvamused ja ühiskondlikud pinged HIV-positiivsete, uimastitarvitajate ja LGBT-kogukonna esindajate suhtes,“ rõhutasid keskuse töö korraldajad. Sidususe loomise aluseks peavad olema võrdsuse ja vabaduse elementaarsed põhimõtted. Vaid sel moel — ühiselt, mitte vastandudes — saame muuta maailma paremaks.“

Peamisteks prioriteetideks ühingute edaspidises töös on tervishoid ja nn sotsiaalsed haigused ning kodanike õigus HIV-i ennetamisele, ravile ja toetusele. Eesti HIV-positiivsete võrgustik ja MTÜ LUNEST loodavad saada riigilt tuge, kuna kõik vastavad tegevused on kooskõlas Eesti värskes riiklikus HIV-i tegevuskavas sätestatud põhimõtetega. Ühingute strateegilised eesmärgid lähemas tulevikus on õiguste ja huvide kaitse ning kogukonnapõhiste teenuste arendamine.

„Eestis on praegu keeruline poliitiline olukord, kuid samal ajal on oluline järgida võrdsuse põhimõtet ja astuda vajadusel välja mis tahes rahvastikurühma õiguste eest! Meie Eesti peaks kõigi inimestega käituma õiglaselt,“ toonitasid korraldajad, kes leiavad, et kuna keskus pakub laia valikut teenuseid, tuleks sellega seonduvaid vajadusi rahuldada ausalt ja õiglaselt, vastavalt üldistele väärtustele ning inimlikkuse ja inimõiguste põhimõtetele.

„Praegu toimub palju sellist, mis inimesi lahutab. Solidaarsus on löögi all,“ rõhutasid kogukonnakeskuse loojad. „Jätkusuutlikud muutused saavad võimalikuks ainult kogukondade tegeliku potentsiaali ellurakendamisel. See pole aga võimalik ilma koostööta!“

Kontaktid:

EHPV

Latšin Alijev: +372 5870 6070 latsin.alijev@ehpv.ee

LUNEST

Jelena Anotonova: +37253317025 Lunest2016@gmail.com