Tervislikud suhted. Sissejuhatus psühhoteraapiasse

Tere päevast, sõbrad!
24.08.2019 alustas oma tööd psühholoogiline grupp lastevanematele  projekti „Laste sotsiaalsete oskuste arendamine huvitegevuste ja vanemate kompetentsuse tõstmise läbi“ raames. Meie kohtumise teemaks oli: „Tervislikud suhted. Sissejuhatus psühhoteraapiasse”. Osalejad tunnetasid, kuidas on võimalik aru saada, kui suhted pole enam terved ja tekkis parem vanemliku vastutuse mõistmine. Toimus ka praktiline osa, kus osalejad said oma tundeid ja emotsioone välja näidata. Rühmas valitses soe õhkkond, vastastikune lugupidamine, hinge austamine – suur tänu kõigile osalejatele!

Jätkame 14. septembril kell 11.00 Narvas. Järgmise psühholoogilise grupi teema on: “Lapse tervislik seksuaalsus. Vägivalla ennetamine (psühholoogilised aspektid).” Järgige teateid Facebookis !!!

Tuletame meelde, et selle võimaluse pakkus EHPV sotsiaalministeeriumi toetusel ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahendusel.

2019. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed

2019. aasta 31. juuli seisuga on Eestis diagnoositud 110 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 10011 inimesel, sealhulgas AIDS 554 inimesel.

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids

 

Konju loomaaed

Kallid sõbrad! Austatud lastevanemad! 17. augustil toimus esimene kohtumine „Laste sotsiaalsete oskuste arendamine huvitegevuste ja vanemate kompetentsuse tõstmise läbi“ projekti raames. Korraldas lastegruppi EHPV Sotsiaalministeeriumi toetusel Riigi Tugiteenuste Keskuse vahendusel.

Meie esimesel kohtumisel külastasime Konju Mõisa Talu. Lapsed tutvusid talu elanikega (hobused, ponid, kitsed, alpakad, lehmad). Lapsed said teadmisi ja oskusi, kuidas hoolitseda loomade eest ning ratsutasid hobusel. Suur tänu talu juhatajale Juliale huvitava ekskursiooni eest.

Loe edasi

Me oleme “online” !

Eesti HIV-positiivsete võrgustik (EHPV) pakub online-konsultatsioone gei- ja biseksuaalsetele meestele, meestele seksivatele teiste meestega (MSM), transseksuaalidele (TG), HIV-positiivsetele inimestele ja nende partneritele, et suurendada teie teadlikkust HIVist ja C-hepatiidist, selle ravist ja muud sugulisel teel levivatest haigustest.
————————————————–
Samuti oleme siin selleks, et parandada teie juurdepääsu testimisele ja ravile ning vaimsele ja psühholoogilise abile.
————————————————–
Võidelgem üheskoos geide ja biseksuaalsete meeste, MSM, TG ja HIV-nakkuse stigma ja diskrimineerimise vastu! Oleme siin, sest hoolime!

HIVist mõjutatud perede laste sotsiaalsete oskuste arendamine huvitegevuste ja vanemate kompetentsuse tõstmise läbi.

 

Kallid sõbrad!

Meil on hea meel teid teavitada, et alates 1.08.2019 Eesti HIV-positiivsete Võrgustik Sotsiaalministeeriumi toetusel alustab huvitegevuste pakkumist lastele ning psühholoogiline grupiteraapia läbiviimist lastevanematele Narvas ning Jõhvis.

Antud projekt on suunatud laste sotsiaalsete oskuste arendamisele huvitegevuste ja vanemate kompetentsuse tõstmise läbi

Projekti põhitegevusteks on erinevate huvitegevuste pakkumine lastele ning psühholoogiline grupiteraapia läbiviimine lastevanematele.

,

,

Huvitegevuses osalemine annab lastele teadmisi ja oskusi, toetab loovust, parandab sotsiaalseid oskusi, toetades enda huvide ja võimete arendamist ning aitab vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski ja ennetada riskikäitumist. Psühholoogilise grupiteraapia läbiviimise ajal laste vanemad omandavad praktilisi teadmisi ja oskusi, mille abil vanemad saavad soodustada laste paremat arengut.

Ootame lastevanemaid ja lapsi osalema meie projektis, veedame aega huvitavalt ja kasulikult!

2019. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed

2019. aasta 30. juuni seisuga on Eestis diagnoositud 98 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9999 inimesel, sealhulgas AIDS 550 inimesel.

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids

2019. aasta 3. juuni seisuga Eestis diagnoositud 88 HIV-positiivsed

2019. aasta 3. juuni seisuga on Eestis diagnoositud 88 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9989 inimesel, sealhulgas AIDS 550 inimesel.

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids

Support. Don’t punish – Ei karistustele, jah lahendustele!

26. juuni on rahvusvaheline narkomaania ja narkokaubanduse vastu võitlemise päev.
Sel päeval osalevad sajad organisatsioonid ja tuhanded inimesed üle kogu maailma kampaanias „Support. Don’t Punish. — Ei karistustele, jah lahendustele!“

Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing LUNEST (www.lunest.ee) korraldab rahvusvahelise uimastipoliitika konsortsiumi IDPC algatatud rahvusvahelise kampaania „Ei karistustele, jah lahendustele!“ toetuseks, nagu ka uimasteid tarvitavate naiste toetuseks avaliku koosoleku.
Hoolimata asjaolust, et Eesti on ennetus- ja raviprogramme juurutades võtnud nüüdisaegse kursi uimastisõltuvuse probleemiga tegelemisele, kestab ometi edasi probleemsete uimastitarvitajate diskrimineerimine ja kriminaliseerimine. Sellepärast leiame, et „Uimastitarvitajad kuuluvad arstide, mitte politsei pädevusse!“, mis on meie korraldatud kampaaniasündmuse peamine sõnum.

Loe edasi

Kogukonnakeskuses lahtiste uste päev

24. mail toimub Jõhvis aadressil Rakvere 5a Eesti HIV-positiivsete võrgustiku EHPV (www.ehpv.ee) ja MTÜ LUNEST (www.lunest.ee) asutatud kogukonnakeskuses lahtiste uste päev.

Eestis esimeses omataolises keskuses, mida haldavad HIV-ist mõjutatud kogukondade esindajad ise, hakatakse pakkuma teenuseid mitmele HIV-ist ohustatud rahvastikurühmale. Keskuse loomine sai võimalikuks tänu reale projektidele, mida toetab Tervise Arengu Instituut TAI. Avamispäeval tutvustavad kogukondlased keskuse kontseptsiooni ja seal pakutavaid teenuseid.

Keskuse loomine aitab kahtlemata tuua lähemale reaalseid muutuseid konkreetsete inimeste elus. „Nüüdisajal on nii palju väljakutseid — stabiilse rahastuse puudumine, kogukondade ründamine ja üldine õhkkond, mida täidavad eelarvamused ja ühiskondlikud pinged HIV-positiivsete, uimastitarvitajate ja LGBT-kogukonna esindajate suhtes,“ rõhutasid keskuse töö korraldajad. Sidususe loomise aluseks peavad olema võrdsuse ja vabaduse elementaarsed põhimõtted. Vaid sel moel — ühiselt, mitte vastandudes — saame muuta maailma paremaks.“

Peamisteks prioriteetideks ühingute edaspidises töös on tervishoid ja nn sotsiaalsed haigused ning kodanike õigus HIV-i ennetamisele, ravile ja toetusele. Eesti HIV-positiivsete võrgustik ja MTÜ LUNEST loodavad saada riigilt tuge, kuna kõik vastavad tegevused on kooskõlas Eesti värskes riiklikus HIV-i tegevuskavas sätestatud põhimõtetega. Ühingute strateegilised eesmärgid lähemas tulevikus on õiguste ja huvide kaitse ning kogukonnapõhiste teenuste arendamine.

„Eestis on praegu keeruline poliitiline olukord, kuid samal ajal on oluline järgida võrdsuse põhimõtet ja astuda vajadusel välja mis tahes rahvastikurühma õiguste eest! Meie Eesti peaks kõigi inimestega käituma õiglaselt,“ toonitasid korraldajad, kes leiavad, et kuna keskus pakub laia valikut teenuseid, tuleks sellega seonduvaid vajadusi rahuldada ausalt ja õiglaselt, vastavalt üldistele väärtustele ning inimlikkuse ja inimõiguste põhimõtetele.

„Praegu toimub palju sellist, mis inimesi lahutab. Solidaarsus on löögi all,“ rõhutasid kogukonnakeskuse loojad. „Jätkusuutlikud muutused saavad võimalikuks ainult kogukondade tegeliku potentsiaali ellurakendamisel. See pole aga võimalik ilma koostööta!“

Kontaktid:

EHPV

Latšin Alijev: +372 5870 6070 latsin.alijev@ehpv.ee

LUNEST

Jelena Anotonova: +37253317025 Lunest2016@gmail.com

2019. aasta 3. mai seisuga Eestis diagnoositud 70 HIV-positiivsed

 

2019. aasta 3. mai seisuga on Eestis diagnoositud 70 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9971 inimesel, sealhulgas AIDS 550 inimesel.

2019. aastal registreeritud HIV tõbi (AIDS) kuude ja vanuse lõikes

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine/hiv-ja-aids