Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku avaldus.

Käes on aeg muuta testimissüsteemid paindlikumaks ja uuenduslikumaks, enese- ja kiirtestimine jõukohaseks meditsiiniharidust mitteomavatele koolitatud spetsialistidele — pooltargumendid, väljakutsed ja perspektiivid.

Tervitame Euroopa HIV ja hepatiidi testimisnädala (ETW) jätkuvaid pingutusi:

1) kättesaadava ja tõhusa, kõikehõlmava, õigustel põhineva, turvalise, anonüümse ja vabatahtliku HIV ja hepatiidi testimise tagamiseks;

2) varajasele diagnostikale, ravile ja hooldusele ülemineku abistamiseks ning informeerituse suurendamiseks takistustest, millega puutuvad kokku rahvastiku võtme- ja enimpuudutatud grupid, kes otsivad ja saavad juurdepääsu HIV ja hepatiidi testimisele ja ravile.

Siiski on Eestis HIV ja C-hepatiidi raviks antiretroviirusravi saavate inimeste arv endiselt ebapiisav. Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku esindajad arvavad, et tarvis on muudatusi, mis saavad olema võimalikud vaid tänu tsiviilühiskonna ja tervishoiusüsteemi tihedale koostööle, eelkõige aga kohalikele HIV ja C-hepatiidi testimisprogrammidele, tervishoiutöötajate ja sotsiaalselt oluliste haiguste sfääris töötavate valitsusväliste organisatsioonide esindajate koolitamisele. Eestis HIV ja hepatiidi epideemia lõpetamise ühe tingimusena tuleb tervishoiuteenused delegeerida ühiskondlikele organisatsioonidele, kaasa arvatud arstide ja tervishoiutöötajate jõupingutuste ühendamine kohapeal, samuti suurema tegevusvabaduse andmine HIVi ja muude haigustega kokku puutuvatele ühiskondlikele organisatsioonidele ja võtmeühendustele.

Loe edasi

1. detsember – Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev

Head sõbrad ja kolleegid!

2018. aasta 1. detsembril

kutsub Eesti HIV-positiivsete Võrgustik Teid osalema pühalikul
sallivuslindi kujuliselt paigutatud küünalde süütamisel
superministeeriumi hoone (Suur-Ameerika tn 1) ees algusega kl 17, et
tähistada Ülemaailmset AIDSi Vastu Võitlemise Päeva, mille lipukirjaks
tänavu on “Tea oma staatust!”. Selleks, et ravi oleks võimalikult
kättesaadav ja kõigi HIV-positiivsete elu võimalikult terve ja
täisväärtuslik, on HIV-testimine esmatähtis.

Toetus: Tervise Arengu Instituut