1.12.2018

2018. aasta ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva teemaks on igaühe julgustamine välja selgitama oma HIV-staatust. Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV leiab, et kätte on jõudnud aeg muuta testimissüsteemid paindlikumaks ja uuenduslikumaks ning võimaldada enesetestimist ja kiirtestimist spetsiaalse väljaõppe saanud, kuid meditsiinilise erihariduseta spetsialistide toel. Need strateegiad võimaldavad tuua testimise klientidele lähemale ning kiirendada analüüsi kinnituse saamist ja tänu sellele ravi alustamist.

Eestis ei tea umbes kolmandik HIV nakkuse kandjatest, et on nakatunud

Tänavu möödub 30 aastat esimese HIV-nakkuse juhtumi diagnoosimisest Eestis ja esimesest AIDSi vastu võitlemise päeva tähistamisest maailmas. Kurva sündmuse meenutamiseks süüdat täna Tallinna südalinnas küünlad.

Kuigi kaasaegsed ravimid võimaldavad HIV positiivsetele inimestele täpselt samaväärset elu, kui tervetele, ja seda kuni kõrge vanuseni, sureb aastas AIDSi Eestis umbes kolm protsenti HIV nakkuse kandjatest. Eile Tallinnas tänasele ülemaailmsele AIDSi vastasele päevale pühendatud konverents andis ülevaate HIV viiruse leviku seisust Eestis.

Loe edasi

1 detsember – 30 aastat võitlust ja elu HIViga

30 aastat võitlust ja elu HIViga

Tänavu möödub 30 aastat esimese HIV-nakkuse juhtumi diagnoosimisest Eestis ja esimesest AIDSi vastu võitlemise päeva tähistamisest maailmas. Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev 1. detsembril on põhjus toetada HIViga elavaid inimesi ja meenutada neid, kes selle nakkuse läbi on meie seast lahkunud. Paraku ei ole AIDSi seni veel võidetud. Tuhanded inimesed Eestis, kes ei tea oma HIV-staatust, ei saa alustada ravi ega kaitsta iseennast, oma perekonda ja partnereid. Tuhanded HIV-positiivsed inimesed Eestis ei tea, milline on nende viiruskoormus, ei saa ravi ega usu ravi tõhususse; nad ei saa enda tervise eest täiel määral hoolt kanda ega suuda takistada HIVi edasilevimist. Tuhanded inimesed Eestis on HIV-negatiivsed, kuid neil puuduvad teadmised ja oskused, mis on vajalikud selleks, et ka tulevikus HIV-negatiivseks jääda.

Loe edasi

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku avaldus.

Käes on aeg muuta testimissüsteemid paindlikumaks ja uuenduslikumaks, enese- ja kiirtestimine jõukohaseks meditsiiniharidust mitteomavatele koolitatud spetsialistidele — pooltargumendid, väljakutsed ja perspektiivid.

Tervitame Euroopa HIV ja hepatiidi testimisnädala (ETW) jätkuvaid pingutusi:

1) kättesaadava ja tõhusa, kõikehõlmava, õigustel põhineva, turvalise, anonüümse ja vabatahtliku HIV ja hepatiidi testimise tagamiseks;

2) varajasele diagnostikale, ravile ja hooldusele ülemineku abistamiseks ning informeerituse suurendamiseks takistustest, millega puutuvad kokku rahvastiku võtme- ja enimpuudutatud grupid, kes otsivad ja saavad juurdepääsu HIV ja hepatiidi testimisele ja ravile.

Siiski on Eestis HIV ja C-hepatiidi raviks antiretroviirusravi saavate inimeste arv endiselt ebapiisav. Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku esindajad arvavad, et tarvis on muudatusi, mis saavad olema võimalikud vaid tänu tsiviilühiskonna ja tervishoiusüsteemi tihedale koostööle, eelkõige aga kohalikele HIV ja C-hepatiidi testimisprogrammidele, tervishoiutöötajate ja sotsiaalselt oluliste haiguste sfääris töötavate valitsusväliste organisatsioonide esindajate koolitamisele. Eestis HIV ja hepatiidi epideemia lõpetamise ühe tingimusena tuleb tervishoiuteenused delegeerida ühiskondlikele organisatsioonidele, kaasa arvatud arstide ja tervishoiutöötajate jõupingutuste ühendamine kohapeal, samuti suurema tegevusvabaduse andmine HIVi ja muude haigustega kokku puutuvatele ühiskondlikele organisatsioonidele ja võtmeühendustele.

Loe edasi

1. detsember – Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev

Head sõbrad ja kolleegid!

2018. aasta 1. detsembril

kutsub Eesti HIV-positiivsete Võrgustik Teid osalema pühalikul
sallivuslindi kujuliselt paigutatud küünalde süütamisel
superministeeriumi hoone (Suur-Ameerika tn 1) ees algusega kl 17, et
tähistada Ülemaailmset AIDSi Vastu Võitlemise Päeva, mille lipukirjaks
tänavu on “Tea oma staatust!”. Selleks, et ravi oleks võimalikult
kättesaadav ja kõigi HIV-positiivsete elu võimalikult terve ja
täisväärtuslik, on HIV-testimine esmatähtis.

Toetus: Tervise Arengu Instituut