Infovoldikud

EHPV on välja töötanud infovoldikud eesti, vene ja inglise keeles, milles tutvustatakse abi saamise võimalusi HIV positiivse diagnoosi või HIV-i kahtluse korral. Info on suunatud eelkõige välismaalt Eestisse saabunud inimestele, et tõsta nende teadlikkust abi saamise võimalustest Eestis, kuid infot testimise ja nõustamise võimalustest saavad kõik, kes soovivad end HIV suhtes diagnoosida või saada nõustamist. Voldikus on info HIV nõustamis- ja testimiskabinettidest üle Eesti.” 

Infovoldikuid saab näha siit:

Infoleht veebis kasutamiseks (eesti keeles)

Infoleht veebis kasutamiseks (inglise keeles)

Infoleht veebis kasutamiseks (vene keeles)

Infoleht printimiseks (eesti keeles)

Infoleht printimiseks (inglise keeles)

Infoleht printimiseks (vene keeles)