“Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility” uuringu tulemuste esitlus.

“MTÜ Eesti HIV-positiivsete Võrgustik tellimusel on projekti “Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility” raames läbi viidud uuring humanitaarviisasüsteemide rakendamisest Euroopa Liidu ja Schengeni ala liikmesriikides.
Uuringu tulemuste esitlus toimus 20. oktoobril 2021 ning uuringu viisid läbi Liina Laanpere ja Lehte Roots.”

Uuringu esimeses osas tutvustati õigusraamistikku Euroopa Liitu sisenemisega seoses, sealhulgas varjupaigataotlejatele saadaval olevaid võimalusi. Teises osas anti ülevaade olemasolevatest humanitaarviisade süsteemidest EL-i/Schengeni riikides ning analüüsiti parimaid praktikaid. Kolmandas osas anti ülevaade Eestis kehtivatest asjakohastest seadustest ning anti soovitusi, kuidas kohandada humanitaarviisade parimaid praktikaid Eesti seadusandlusesse.
Projekti uuringu esitlusel osales 5 osavõtjat kohapeal EHPV kontoris Rävala pst 8 Tallinn, ülejäänud 4 inimest osales läbi zoom video konverentsi. Jäädi esitlusega rahule.