11.02.2019 – Eesti PLWH võrgustiku esindajate kohtumine Narva linnapeaga Tarmo Tammiste

 

Eesti PLWH võrgustiku esindajate kohtumine Narva linnapeaga Tarmo Tammiste

Uued võimalused koostööks kohalike omavalitsustega, uute plaanide ja ülesannete seadmine 2019. aastaks, et parandada keskkonna elukvaliteeti.

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku – Ühingu põhikiri, juhatuse koosseis ja majandusaasta aruanned 2016-2017.

EHPV põhikiri estonian

juhatuse koosseis est

Aruanne_80227321_EHPV2016

Aruanne_80227321_EHPV-2017

Eesti HIV-positiivsete Võrgustik järgib oma tegevuses vabaühenduse eetilise tegevuse põhimõtteid.

https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

 

Mullu diagnoositi Eestis aids 25 ja HIV 190 inimesel

Closeup on hands of medical doctor holding blood sample and making notes

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul võib Eestis halvemate prognooside kohaselt olla ligi 40 protsenti HIV-nakkuse juhtudest tuvastamata.

Terviseameti andmetel diagnoositi mullu Eestis HIV 190 inimesel ja aids 25 inimesel, vahendas BNS.

HI-viirus on diagnoositud 82 inimesel Tallinnas, 34 inimesel Ida-Virumaal, 24 inimesel Narvas, 19 Harjumaal, kaheksal inimesel Lääne-Virumaal, seitsmel Tartumaal, neljal Pärnumaal, kolmel Viljandimaal, kahel inimesel Järvamaal ja Valgamaal ning ühel Hiiumaal, Läänemaal, Raplamaal, Saaremaal ja Võrumaal.

HIV tõbi diagnoositi 12 inimesel Tallinnas, kolmel Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Harjumaal, kahel Ida-Viumaal ning ning ühel Saaremaal ja Hiiumaal.

2017. aastal diagnoositi terviseameti andmetel HIV 219 inimesel ja aids 20 inimesel. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9878 inimesel, sealhulgas aids 536 inimesel.

Viimastel aastatel ei ole riigis esinenud olulist vähenemist uute juhtude arvus. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul võib Eestis halvemate prognooside kohaselt olla ligi 40 protsenti HIV-nakkuse juhtudest tuvastamata. HIV-nakkuse juhtude avastamist mõjutavad HIV-testimise tavad ja tase. Kõik Eesti elanikud võivad ennast tasuta testida oma perearsti juures. Kõikidel HIV-positiivsetel on võimalus saada eluaegselt tasuta ravi.

Terviseameti pädevuseks on referentlabori töö korraldamine, uute HIV-positiivsete registreerimine, laborites teostatud HIV testide andmete kogumine, andmete analüüs ja avaldamine.

2019

Kallid sõbrad, meie vanad ja uued kliendid!
Veelkord õnnitleme teid saabunud Uue Aastaga!
Meil on hea meel teile teavitada, et uuel aastal töötame teie jaoks esmaspäevast reedeni kella 10.00-17.00. Palun reserveerige aega helistades (+372) 5340 0530.
Meie kontaktandmed jäävad samaks: Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku ja Eesti Konsortsiumi ühingu kontor asub Tallinnas, Pärnu mnt 130-25, telefonil (+372) 56316013.
Kohtumiseni!

1.12.2018

2018. aasta ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva teemaks on igaühe julgustamine välja selgitama oma HIV-staatust. Eesti HIV-positiivsete võrgustik EHPV leiab, et kätte on jõudnud aeg muuta testimissüsteemid paindlikumaks ja uuenduslikumaks ning võimaldada enesetestimist ja kiirtestimist spetsiaalse väljaõppe saanud, kuid meditsiinilise erihariduseta spetsialistide toel. Need strateegiad võimaldavad tuua testimise klientidele lähemale ning kiirendada analüüsi kinnituse saamist ja tänu sellele ravi alustamist.

Eestis ei tea umbes kolmandik HIV nakkuse kandjatest, et on nakatunud

Tänavu möödub 30 aastat esimese HIV-nakkuse juhtumi diagnoosimisest Eestis ja esimesest AIDSi vastu võitlemise päeva tähistamisest maailmas. Kurva sündmuse meenutamiseks süüdat täna Tallinna südalinnas küünlad.

Kuigi kaasaegsed ravimid võimaldavad HIV positiivsetele inimestele täpselt samaväärset elu, kui tervetele, ja seda kuni kõrge vanuseni, sureb aastas AIDSi Eestis umbes kolm protsenti HIV nakkuse kandjatest. Eile Tallinnas tänasele ülemaailmsele AIDSi vastasele päevale pühendatud konverents andis ülevaate HIV viiruse leviku seisust Eestis.

Loe edasi

1 detsember – 30 aastat võitlust ja elu HIViga

30 aastat võitlust ja elu HIViga

Tänavu möödub 30 aastat esimese HIV-nakkuse juhtumi diagnoosimisest Eestis ja esimesest AIDSi vastu võitlemise päeva tähistamisest maailmas. Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev 1. detsembril on põhjus toetada HIViga elavaid inimesi ja meenutada neid, kes selle nakkuse läbi on meie seast lahkunud. Paraku ei ole AIDSi seni veel võidetud. Tuhanded inimesed Eestis, kes ei tea oma HIV-staatust, ei saa alustada ravi ega kaitsta iseennast, oma perekonda ja partnereid. Tuhanded HIV-positiivsed inimesed Eestis ei tea, milline on nende viiruskoormus, ei saa ravi ega usu ravi tõhususse; nad ei saa enda tervise eest täiel määral hoolt kanda ega suuda takistada HIVi edasilevimist. Tuhanded inimesed Eestis on HIV-negatiivsed, kuid neil puuduvad teadmised ja oskused, mis on vajalikud selleks, et ka tulevikus HIV-negatiivseks jääda.

Loe edasi

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku avaldus.

Käes on aeg muuta testimissüsteemid paindlikumaks ja uuenduslikumaks, enese- ja kiirtestimine jõukohaseks meditsiiniharidust mitteomavatele koolitatud spetsialistidele — pooltargumendid, väljakutsed ja perspektiivid.

Tervitame Euroopa HIV ja hepatiidi testimisnädala (ETW) jätkuvaid pingutusi:

1) kättesaadava ja tõhusa, kõikehõlmava, õigustel põhineva, turvalise, anonüümse ja vabatahtliku HIV ja hepatiidi testimise tagamiseks;

2) varajasele diagnostikale, ravile ja hooldusele ülemineku abistamiseks ning informeerituse suurendamiseks takistustest, millega puutuvad kokku rahvastiku võtme- ja enimpuudutatud grupid, kes otsivad ja saavad juurdepääsu HIV ja hepatiidi testimisele ja ravile.

Siiski on Eestis HIV ja C-hepatiidi raviks antiretroviirusravi saavate inimeste arv endiselt ebapiisav. Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku esindajad arvavad, et tarvis on muudatusi, mis saavad olema võimalikud vaid tänu tsiviilühiskonna ja tervishoiusüsteemi tihedale koostööle, eelkõige aga kohalikele HIV ja C-hepatiidi testimisprogrammidele, tervishoiutöötajate ja sotsiaalselt oluliste haiguste sfääris töötavate valitsusväliste organisatsioonide esindajate koolitamisele. Eestis HIV ja hepatiidi epideemia lõpetamise ühe tingimusena tuleb tervishoiuteenused delegeerida ühiskondlikele organisatsioonidele, kaasa arvatud arstide ja tervishoiutöötajate jõupingutuste ühendamine kohapeal, samuti suurema tegevusvabaduse andmine HIVi ja muude haigustega kokku puutuvatele ühiskondlikele organisatsioonidele ja võtmeühendustele.

Loe edasi